โครงการ :จากใจถึงใจสู้ภัยหนาว

Main picture_FY2012_winterTPBS_Chiang Mai_08-12-25551

โครงการ

จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว

สถานที่

พื้นที่ประสบภัยหนาว ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


ไฮไลท์

มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับผู้ประสบภัยหนาว ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส


อากาศหนาวเย็นได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายปีของทุกปี ทำให้ประชากรที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล ต้องประสบภัยหนาวกันไม่เว้นแต่ละปี และในปี 2555 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะได้จึงได้ดำเนินกิจกรรมการมอบเสื้อกันหนาวอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2555 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 500 ผืน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ใน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”222″ gal_title=”winter-2012-01″]