พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ” ประจำปี 2560

23-02-18 All day

Banner_event3-2018

พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ” ประจำปี 2560


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ”
กิจกรรม
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560
สถานที่ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

3king10-2019

×