โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน

Pic-left-2010-01

 

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 1 ประจำปี 2553
โรงเรียน : บ้านปลักไม้ดำ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 111 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 7 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่มีโรงอาหาร
วันที่ส่งมอบ : 24 มกราคม 2554

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เป็นโรงเรียนลำดับที่ 2 ของ โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ปีที่ 1 ประจำปี 2553 ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารจากมูลนิธิฯ ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท เนื่องจากโรงเรียนนี้ไม่มี         โรงอาหาร ใช้พื้นที่บริเวณใต้ถุนอาคารเรียนเป็นสถานที่ในการรับประทานอาหาร

ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ โดยพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารได้จัดขึ้นพร้อมกับโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อ.ขาณุวรลัษณบุรี จ.กำแพงเพชร ในวันที่ 24 มกราคม 2554 นำทีมมอบโดย นายสนธิ อำไพจิตต์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายสกล เขมะพรรค ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

บรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้าน         ในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ และจะได้นำอาคารหลังนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”54″ gal_title=”50year50school-2010-01″]