โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 1 ประจำปี 2553
โรงเรียน : บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 152 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 9 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1
สภาพโรงอาหารเดิม : สภาพเก่าไม่สามารถใช้งานได้และไม่เพียงพอกับจำนวนเด็ก
วันที่ส่งมอบ : 20 มิถุนายน 2554

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหาร แต่มีสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ และไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุน     งบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ประจำปี 2553 ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท

ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ในวันที่ 20 มิถุนายน 2554 นำทีมมอบโดย นายสนธิ อำไพจิตต์         รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

นอกเหนือจากอาคารโรงอาหารแล้ว มูลนิธิฯ ยังได้มอบอาคารเรียนหลังใหม่ขนาด 2 ชั้น         งบประมาณการก่อสร้างจำนวน 1,250,000 บาท ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ทดแทนอาคารเรียน   หลังเก่าที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารและอาคารเรียนหลังใหม่

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”68″ gal_title=”50year50school-2010-08″]