PROJECT : 50 ปี 50 โรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านคลองพร้าว

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 2 ประจำปี 2554
โรงเรียน : บ้านคลองพร้าว อ.เกาะช้าง จ.ตราด
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 463 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 12 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่มีโรงอาหาร
วันที่ส่งมอบ : 17 กรกฎาคม 2555

โรงเรียนบ้านคลองพร้าว อ.เกาะช้าง จ.ตราด เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหาร มีเพียงอาคารเรียนหลังเดียวเท่านั้น โดยการรับประทานอาหารจะใช้พื้นที่บริเวณหน้าห้องเรียนหรือพื้นที่ตามใต้ต้นไม้และโขดหิน ในการนั่งรับประทานอาหาร มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจำนวน 500,000 บาท ซึ่งได้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 นำทีมมอบโดย นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายมนตรี ทัดเทียม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

ซึ่งบรรยากาศในพิธีมอบเงิน เต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่

Pic-befor-after-05

GALLERY[Best_Wordpress_Gallery id=”73″ gal_title=”50year50school-2011-05″]