PROJECT : 50 ปี 50 โรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 2 ประจำปี 2554
โรงเรียน : บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 156 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 18 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี         เขต 3
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่มีโรงอาหาร
วันที่ส่งมอบ : 28 สิงหาคม 2555

โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหาร มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท ซึ่งได้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2555 นำทีมมอบโดย นายโมะโตะอะกิ นิชีอิ เลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายทศพร จันทรประวัติ นายอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่

Pic-befor-after-07

GALLERY[Best_Wordpress_Gallery id=”75″ gal_title=”50year50school-2011-07″]