PROJECT : 50 ปี 50 โรงเรียน

 

โรงเรียนวัดกลาง

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 2 ประจำปี 2554
โรงเรียน : วัดกลาง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 202 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 16 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช   เขต 4
สภาพโรงอาหารเดิม : โรงอาหารเก่า ชำรุดทรุดโทรม
วันที่ส่งมอบ : 27 สิงหาคม 2555

โรงเรียนวัดกลาง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหาร แต่สภาพเก่าและทรุดโทรม มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน”  ประจำปี 2554 ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท ซึ่งได้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2555 นำทีมมอบโดย นายสุชาติ นาคเสวก รองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายทินกร มุสิกวัตร นายอำเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราช

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่

Pic-befor-after-09

GALLERY[Best_Wordpress_Gallery id=”77″ gal_title=”50year50school-2011-09″]