โครงการ : ทุนส่งน้องเรียนจบ

พิธีมอบทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2556

สถานที่ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

รายละเอียด

พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2556 จัดขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ พิธีมอมบทุนในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 ของโครงการ โดยมีนิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ได้รับทุนในปีนี้ ทั้งสิ้น 300 คน รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น 6,500,000 บาท โดยการนำทีมของ       รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมด้วย ดร.วราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนายประดิษฐ์   ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ

บรรยากาศในพิธีมอบทุนเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ ของทั้งนักศึกษาที่ได้รับทุน คณะครู อาจารย์ และผู้ปกครองของนิสิตนักศึกษาทุกคน

 

GALLERY 2013-1


[Best_Wordpress_Gallery id=”168″ gal_title=”help-stu2013-1″]

 

กิจกรรมเยี่ยมชม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
โรงงานอยุธยา ของนักศึกษา “ทุนส่งน้องเรียนจบ”

สถานที่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยา
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

รายละเอียด

หลังจากพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2556 ได้จบลงในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้นำนิสิต นักศึกษา ที่ได้รับทุนเดินทางไปเยี่ยมชม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยา ดูกระบวนการผลิตผงชูรสอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ โดยมี นายฮิโระยุกิ ยะมะโมะโตะ ผู้จัดการโรงงานอยุธยา ในขณะนั้น กล่าวต้อนรับน้องๆ นักศึกษา และผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมโรงงานทุกคนอย่างอบอุ่น

 

GALLERY 2013-2


[Best_Wordpress_Gallery id=”169″ gal_title=”help-stu2013-2″]

ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ และเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ

สถานที่ โรงแรม เดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557

รายละเอียด

นอกเหนือจากการให้ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียน” ที่ได้ดำเนินการมาต่อเนื่องทุกปีแล้ว มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา     ที่เมื่อจบการศึกษาแล้ว สามารถนำศักยภาพที่มีไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานและการดำเนินชีวิต รวมถึงเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุผลนี้มูลนิธิฯ จึงได้จัดกิจกรรม     “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ และเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ” ขึ้นเป็นปีแรก ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของตนเอง และการ เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนที่จะออกไปสู่โลกของการทำงานจริง ทั้งกิจกรรมทีมบิวดิ้ง การทดลองสัมภาษณ์งาน รวมถึงการได้ลองกรอกใบสมัครงานและเรียนรู้วิธีการกรอกอย่างถูกต้อง       จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบทุน และได้พานิสิต นักศึกษาทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ (ปวส.2) และระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 4 (ป.ตรี ปี 4) จำนวน 70 คน เดินทางต่อไปยัง โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท เพื่อร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี นายสุชาติ นาคเสวก กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท        แก่นักศึกษาทุกคน

 

GALLERY 2013-2


[Best_Wordpress_Gallery id=”170″ gal_title=”help-stu2013-3″]