PROJECT : 50 ปี 50 โรงเรียน

 

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 3 ประจำปี 2555
โรงเรียน : ป่าไม้อุทิศ 9 อ.เมือง จ.นนทบุรี
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 228 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 18 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่มีโรงอาหาร
วันที่ส่งมอบ : 9 สิงหาคม 2556

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 อ.เมือง จ.นนทบุรี เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหาร แต่ใช้พื้นที่หน้าห้องโรงฝึกงานเป็นสถานที่นั่งประทานอาหาร มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ประจำปี 2555 ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาทซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 นำทีมมอบโดย นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย       ดร.สุวิทย์ มูลคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1

นอกเหนือจากพิธีส่งมอบอาคารแล้ว มูลนิธิฯ ยังนำทีมพี่ๆ อาสาสมัครไปประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงน้องๆ นักเรียน และชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย บรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงพี่ๆ อาสาสมัครก็อิ่มใจไปกับน้องๆ ด้วย

 

Pic-befor-after2012-1

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”78″ gal_title=”50year50school-2012-01″]