โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 4 ประจำปี 2556
โรงเรียน : บ้านโคกหนองบัว อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 154 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 9 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่มีโรงอาหาร
วันที่ส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2557

โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหาร แต่มีการใช้พื้นที่บริเวณหน้าห้องเรียนในการนั่งรับประทานอาหาร มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ประจำปี 2556 ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 นำทีมมอบโดย นายเทะสึยะ นาคะโนะ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายบุญชู สิทธิสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ

Pic-befor-after2013-2

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”82″ gal_title=”50year50school-2013-02″]