โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน

Pic-left2014-05

 

โรงเรียนบ้านเขาดิน

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 5 ประจำปี 2557
โรงเรียน : บ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 176 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 16 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
สภาพโรงอาหารเดิม : สภาพเก่า ไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน
วันที่ส่งมอบ : 17 กันยายน 2558

โรงเรียนบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหารอยู่แล้ว แต่มีสภาพเก่า ไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ประจำปี 2557 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 500,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ ในวันที่ 17 กันยายน 2558 นำทีมมอบโดย นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
และในวันทำพิธีส่งมอบอาคารดังกล่าว มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้นำพนักงานจิตอาสาจาก บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 30 คน ร่วมทำอาหารกลางวัน เมนู ข้าวหน้าเบอร์เกอร์และซุปไก่ไฮโซ ให้น้องๆ นักเรียนได้รับประทานกัน อีกทั้งยังมีกิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างความรู้จากพี่ๆ จิตอาสา ในโครงการ “อายิ…อาสา น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” ให้ได้ร่วมสนุกสนานกันอีกด้วย
ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ และความสุขจากกิจกรรมที่จิตอาสาได้ตั้งใจจัดให้น้องๆ ในวันนั้น

 

Pic-befor-after2014-05

GALLERY[Best_Wordpress_Gallery id=”247″ gal_title=”50y50school-2014-05″]