โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน

Pic-left2014-7

 

โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 5 ประจำปี 2557
โรงเรียน : วัดป่าถ้ำภูเตย อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
ระดับชั้น : อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 349 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 28 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
สภาพโรงอาหารเดิม : สภาพเก่า ไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน
วันที่ส่งมอบ : 15 กรกฎาคม 2558

โรงเรียนบ้านวัดป่าถ้ำภูเตย อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนที่มีสภาพเก่า ไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ประจำปี 2557 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 500,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นำทีมมอบโดย นายสุรเดช เธียไพรัตน์ รองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายสุดใจ มอญรัต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ

 

Pic-befor-after7

GALLERY[Best_Wordpress_Gallery id=”231″ gal_title=”50y50school-2014-07″]