โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน

logo aji50 final

50 ปี 50 โรงเรียน


ความเป็นมา :

เนื่องจากในปี 2553 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2503 เป็นเวลา 50 ปี ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวจึงมีแนวคิดในการทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนและคืนกำไรให้กับสังคม และถือโอกาสนี้ในการเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งบริษัทฯ ในประเทศไทยด้วย

ดังนั้นในปี 2553 จึงได้ริเริ่มโครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” โดยมีมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะเป็นหัวหอกสำคัญในการดำเนินโครงการนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนที่ไม่มี หรือขาดแคลนโรงอาหาร ตามเงื่อนไขของโครงการ โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินโครงการนี้เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2553-2557 โดยสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 50 โรงเรียนๆ ละ 500,000 บาท การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 22 เมษายน 2553 โดยมี นายยูทากะ คูนิโมะโตะ รองประธานประธานมูลนิธิฯ (ขณะนั้น) และนายชิณวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ขณะนั้น) ลงนามบันทึกข้อตกลง พร้อมคณะกรรมการของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน

โครงการประจำปี 2557 (ปีที่ 5)
 • โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงเรียนบ้านสบลาน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงเรียนบ้านแม่กา อำเภอเมือง จังหวัพะเยา
 • โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
 • โรงเรียนบ้านดงเสียว อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
 • โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
 • โรงเรียนบ้านโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 • โรงเรียนสามัคคีวิทยา อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 • โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
 • โรงเรียนบ้านน้ำปาด อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
 • โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
 • โรงเรียนบ้านตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 • โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
 • โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
 • โรงเรียนบ้านห้วยด่าน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
 • โรงเรียนบ้านท่านางพรหม อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
 • โรงเรียนบ้านปาดาฮัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 • โรงเรียนบ้านธารมะลิ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โครงการประจำปี 2556 (ปีที่ 4)
โครงการประจำปี 2555 (ปีที่ 3)
โครงการประจำปี 2554 (ปีที่ 2)
โครงการประจำปี 2553 (ปีที่ 1)