โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน

logo aji50 final

50 ปี 50 โรงเรียน


ความเป็นมา :

เนื่องจากในปี 2553 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2503 เป็นเวลา 50 ปี ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวจึงมีแนวคิดในการทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนและคืนกำไรให้กับสังคม และถือโอกาสนี้ในการเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งบริษัทฯ ในประเทศไทยด้วย

ดังนั้นในปี 2553 จึงได้ริเริ่มโครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” โดยมีมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะเป็นหัวหอกสำคัญในการดำเนินโครงการนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนที่ไม่มี หรือขาดแคลนโรงอาหาร ตามเงื่อนไขของโครงการ โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินโครงการนี้เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2553-2557 โดยสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 50 โรงเรียนๆ ละ 500,000 บาท การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 22 เมษายน 2553 โดยมี นายยูทากะ คูนิโมะโตะ รองประธานประธานมูลนิธิฯ (ขณะนั้น) และนายชิณวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ขณะนั้น) ลงนามบันทึกข้อตกลง พร้อมคณะกรรมการของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน