โครงการ :อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

โครงการ

“อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”


สถานที่

 


วันที่

เพื่อส่งให้มูลนิธิฯ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2566


“ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2566

โดยสามารถดูประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก และรายละเอียดต่างๆ ที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการได้จากลิงค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1KKjQZj0FFuMTAMuVztgIoIE2ZOolEXuP

ขอให้โรงเรียนที่ผ่านการพิจารณา โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อยืนยันสิทธิ์และเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน เพื่อเข้าร่วมพิธีมอบงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร ในขั้นตอนต่อไป โดยสามารถยืนยันสิทธิ์ได้จากลิงก์ด้านล่าง ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2566

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcrO5pzp6D7d4WZt9dQTTnznZQZz25Oo_Es3G7vq6c5tRyOw/viewform

 

มูลนิธิฯ จะส่งหนังสือแจ้งผลอย่างเป็นทางการ ให้กับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก ต่อไป