โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

“ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 1

สถานที่

โรงเรียนบ้านฟองใต้ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

สิ่งก่อสร้าง

ศูนย์การเรียนรู้และห้องเรียน

ก่อสร้างโดย

ค่ายสถาปัตย์อาสา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น้องๆ อาสาจาก ค่ายสถาปัตย์อาสา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เดินทางไปสร้างศูนย์การเรียนรู้และห้องเรียน ให้แก่ โรงเรียนบ้านฟองใต้ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้างจาก โครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 2 จำนวน 300,000 บาท โดยน้องๆ ค่ายอาสา ในครั้นนี้ได้จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 แล้ว โดยมีน้องๆ ชาวค่ายกว่า 70 คน ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา

พิธีส่งมอบอาคาร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 นำโดย นางปิยวรรณ อยู่นคร ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิฯ (ขณะนั้น) พร้อมด้วยทีมงาน ส่งมอบอาคารให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฟองใต้ บรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยอบอุ่น ความสุขและความอิ่มเอมใจของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชนที่มาร่วมพิธีในวันนั้น

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”25″ gal_title=”StudentV.Camp-2012-03″]