โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 2

สถานที่

โรงเรียนบ้านหนองอนามัย อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

สิ่งก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์

ก่อสร้างโดย

กลุ่มรามฯ รักษ์ป่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย นางปิยวรรณ อยู่นคร ผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ให้กับโรงเรียนบ้านหนองอนามัย อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งก่อสร้างโดย กลุ่มรามฯ รักษ์ป่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคุณสายนต์ สุวรรณเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 เป็นผู้รับมอบอาคาร

น้องๆ ชมรมอาสานนทรีทักษิณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้าง จำนวน 250,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่างวันที่ 1-14 ตุลาคม 2556 ซึ่งการออกค่ายในครั้งนี้ของน้องๆ ถือเป็นค่ายอาสาครั้งที่ 11 แล้ว และได้มีพิธีส่งมอบอาคารหลังนี้เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 คณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอันแสนอบอุ่นจากนักเรียน และการแสดงจากน้องๆ ค่ายอาสา อีกทั้งคุณครูและชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมในพิธีส่งมอบกันที่จัดขึ้นอย่างเรียบง่าย สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้ร่วมพิธีเป็นอย่างมาก

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”35″ gal_title=”StudentV.Camp-2013-02″]