ประวัติ : นักศึกษา

Nonthawat16 (7)

ชื่อ นายนันทวัฒน์ วันนาพ่อ (นัน)


การศึกษา

ปริญญาตรี (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)


ปีการศึกษาที่ได้รับทุน

นักศึกษาทุนโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” รุ่นที่ 5 สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554


ปัจจุบัน

ตำแหน่ง IT Support @The Phuket News


คติประจำใจ

“วันพรุ่งนี้ ต้องดีกว่าวันนี้”


ความรู้สึกที่ได้เป็นนักศึกษาทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่รู้ว่าได้รับทุนจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพราะสามารถช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้กับตนเองและคนในครอบครัวได้ดีเป็นอย่างยิ่ง


ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะมีส่วนช่วยน้องอย่างไรบ้าง

นอกจากทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะจะส่งเสริมในเรื่องของทุนการศึกษาแล้ว ยังมีองค์ความรู้ที่ดีอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ การไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตกาแฟ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการทำงาน และกิจกรรมต่างๆ มากมายที่อายิโนะโมะโต๊ะได้พาไปเยี่ยมชม ทุนที่ได้ในครั้งนี้ทำให้ตัวผมเองรู้สึกมีความมั่นใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น และมีความสุขมากขึ้น ส่งผลให้ผมจบการศึกษาแล้วมีงานรองรับทันที


อยากบอกอะไรกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และน้องๆ ทุนรุ่นต่อไป

ต้องขอขอบคุณมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะเป็นอย่างสูง ที่สร้างโอกาสให้ทุกๆ คนได้ศึกษาเล่าเรียนและได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างมีความสุข ทุนในครั้งนี้อาจจะไม่ได้เป็นทุนของทั้งชีวิต แต่ชีวิตดีได้ครั้งนี้เพราะทุนจากมูลอายิโนะโมะโต๊ะ และอยากบอกน้องๆ รุ่นต่อไปรวมถึงทุกๆ คนที่เคยได้รับทุนมาแล้ว เราจะต้องมีอุดมคติที่ดีเหมือนที่อายิโนะโมะโต๊ะได้จัดขึ้นนั้นคือ คืนประโยชน์สู่สังคมที่ดีงามเมื่อมีโอกาส เพราะเราทุกคนก็เปรียบเหมือนครอบครัวเดียวกัน

อยากให้มีการจัดการมอบทุนแบบนี้คู่สังคมตลอดไป เพราะยังมีจำนวนน้องๆ อีกมากมายที่รอโอกาสดีๆ แบบนี้อยู่ น้องๆหลายๆ คนอาจจะอยู่ในสภาวะความมืดมิด ทุนจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะก็เปรียบเหมือนแสงสว่างที่คอยนำทางให้น้องๆ เหล่านั้นเดินไปในทางที่ดีได้

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”253″ gal_title=”help-stu-16″]