โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 3


สถานที่

โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่


สิ่งก่อสร้าง

อาคารโรงอาหาร –ขนาด 10×20 เมตร


ก่อสร้างโดย

ชมรมปัญญาชนคนสร้างฝัน 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา


มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย มร.เทะสึยะ นะคะโนะ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารโรงอาหาร ขนาด 10×20 เมตร ให้กับ โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ก่อสร้างโดย ชมรมปัญญาชนคนสร้างฝัน 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี นายพรชัย โพคันโย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบอาคาร เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ซึ่งคณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอันแสนอบอุ่นด้วยการแสดงจากน้องๆนักเรียน พร้อมทั้งคุณครูและชาวบ้านที่ต่างเดินทางมาร่วมในพิธีส่งมอบกันอย่างคับคั่ง สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้ร่วมพิธีเป็นอย่างมาก

น้องๆ ชมรมปัญญาชนคนสร้างฝัน 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้าง จำนวน 230,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ จากโครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ซึ่งน้องๆ อาสากว่า 50 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่างวันที่ 5-25 ธันวาคม 2557 โดยในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 21 แล้ว

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”41″ gal_title=”StudentV.Camp-2014-04″]