โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 3

สถานที่

โรงเรียนบ้านวังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

สิ่งก่อสร้าง

อาคารห้องสมุด ขนาด 5×10 เมตร

ก่อสร้างโดย

องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารห้องสมุด ขนาด 5×10 เมตร ให้กับ โรงเรียนบ้านวังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งก่อสร้างโดย องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมี ดร.นิเวศน์ อุดมรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เป็นผู้รับมอบอาคาร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 คณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอันแสนอบอุ่นจากน้อง ๆชาวค่ายและนักเรียน พร้อมทั้งคุณครูและชาวบ้านที่ต่างเดินทางมาร่วมในพิธีส่งมอบกันอย่างคับคั่ง สร้างรอยยิ้ม และความสุขให้กับผู้ร่วมพิธีเป็นอย่างมาก

สำหรับค่ายในครั้งนี้ น้องๆ จากองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้าง จำนวน 362,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์จากโครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ซึ่งน้องๆอาสากว่า 100 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่างวันที่ 4-18 ธันวาคม 2557

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”46″ gal_title=”StudentV.Camp-2014-05″]