โครงการ : รางวัล “อายิโนะโมะโต๊ะ อวอร์ด”

5

โครงการ

มอบรางวัลอายิโนะโมะโต๊ะอวอร์ดแก่นักวิจัยดีเด่น “ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร” ประจำปี 2562


สถานที่

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร


วันที่

13 มิถุนายน 2562


รายละเอียด

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย คุณสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FOSTAT) มอบรางวัลอายิโนะโมะโต๊ะอวอร์ดแก่นักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ประจำปี 2562 พร้อมทุนสนับสนุนงานวิจัย มูลค่า 1 แสนบาท แก่ ศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล กีรติพิบูล ซึ่งมีผลงานวิจัยในหัวข้อ “Multiple-locus variable-number tandem repeat analysis using multiplex polymerase chain reaction and next-generation sequencing – A novel high-throughput method for subtyping Listeria strains” พร้อมกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล กีรติพิบูล ได้นำหัวข้อ “การตรวจสอบสภาพแวดล้อมสำหรับการควบคุม เชื้อ Listeria spp. เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร