โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 3

สถานที่

โรงเรียนวัดช่องลม อ.ละอุ่น จ.ระนอง

สิ่งก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์ ขนาด 6×12 เมตร

ก่อสร้างโดย

ค่ายรามอาสาพัฒนาภาคกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย คุณพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 6×12 เมตร ให้กับโรงเรียนวัดช่องลม อ.ละอุ่น
จ.ระนอง ซึ่งก่อสร้างโดย ค่ายรามอาสาพัฒนาภาคกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคุณชาตรี ศานติประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลม เป็นผู้รับมอบอาคาร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 คณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอันแสนอบอุ่นจากนักเรียน พร้อมทั้งคุณครูและชาวบ้านที่ต่างเดินทางมาร่วมในพิธีส่งมอบกันที่จัดขึ้นอย่างเรียบง่าย สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้ร่วมพิธี

สำหรับ น้องๆนักศึกษาค่ายรามอาสาพัฒนาภาคกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับงบสนับสนุนค่าก่อสร้าง จำนวน 118,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์จากโครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ซึ่งมีน้องๆ อาสาจำนวนกว่า 70 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 – 12 ธันวาคม 2557 โดยได้จัดกิจกรรมค่ายอาสามาเป็นครั้งที่ 13 แล้ว

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”42″ gal_title=”StudentV.Camp-2014-09″]