โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 4

สถานที่

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

สิ่งก่อสร้าง

ห้องสมุดและห้องพยาบาล ขนาด 6×12 เมตร

ก่อสร้างโดย

กลุ่มวิศวะ-พยาบาล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย สุรเดช  เธียไพรัตน์  กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารห้องสมุดและห้องพยาบาล ให้กับ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ก่อสร้างโดย กลุ่มวิศวะ-พยาบาล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   โดยมี บรรพ์ ใสแจ่ม ผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3  เป็นผู้รับมอบอาคารห้องสมุดและห้องพยาบาล เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 โดยคณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอันแสนอบอุ่นจากน้องๆ นักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา อีกทั้งพิธีส่งมอบยังได้รับความสนใจจากชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นอีกด้วย

สำหรับค่าย กลุ่มวิศวะ-พยาบาล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้าง จำนวน 310,100 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ จากโครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ซึ่งน้องๆ อาสากว่า 150 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม – 24 ธันวาคม 2558

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”265″ gal_title=”StudentV.Camp-2015-02″]