โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 4

สถานที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแอเอาะ อ.กัลยาณิวัฒนา  จ.เชียงใหม่

สิ่งก่อสร้าง

อาคารเอนกประสงค์ 6 x10 เมตร และห้องสุขา ขนาด 1.5 – 1.5 (2ห้อง)

ก่อสร้างโดย

ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย สุรเดช เธียไพรัตน์  กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารเอนกประสงค์ และห้องน้ำ ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแอเอาะ อ.กัลยาณิวัฒนา  จ.เชียงใหม่ ก่อสร้างโดย ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี อมรรัตน์ วารินต๊ะ  ปลัดอำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นผู้รับมอบอาคารเอนกประสงค์  และห้องน้ำ เมื่อ 30 ธันวาคม 2558 โดยคณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอันแสนอบอุ่นด้วยการแสดงจากน้องๆ บ้านแอเอาะ อีกทั้งพิธีส่งมอบยังได้รับความสนใจจากชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นอีกด้วย

สำหรับค่าย ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้าง จำนวน 177,600 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ จากโครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ซึ่งน้องๆ อาสากว่า 82 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม – 30 ธันวาคม 2557

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”271″ gal_title=”StudentV.Camp-2015-05″]