โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

Camp 3-2559_Panyachon Konsangfun Club, BSRU

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 5

สถานที่

โรงเรียนบ้านปลาหลาย หมู่ 7 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สิ่งก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์ 8 x 25.2 เมตร

ก่อสร้างโดย

องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ค่ายองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 600,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ จากโครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ซึ่งน้องๆ อาสาสมัครกว่า 103 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่าง วันที่ 13 ถึง 25 ธันวาคม 2559

โดยเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย ศรีโรจน์ คล้ายสุบรรณ ผู้แทนมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ให้กับ โรงเรียนบ้านปลาหลาย หมู่ 7 ตำบลวานรนิวาส  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมี คุณจุฬา ชินวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นผู้รับมอบอาคารอเนกประสงค์ โดยคณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากน้องๆ โรงเรียนบ้านปลาหลาย อีกทั้งพิธีส่งมอบยังได้รับความสนใจจากชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นอีกด้วย

GALLERY