โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

Camp 5-2559_Faculty of Management, SSRU

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 5

สถานที่

โรงเรียนบ้านแม่เบิน ตำบลเมืองมาย  อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

สิ่งก่อสร้าง

อาคารห้องสมุด ขนาด 6×6 เมตร

ก่อสร้างโดย

ชมรมภาพยนตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตกรุงเทพฯ

ค่ายชมรมภาพยนตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตกรุงเทพฯ ได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 160,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ จากโครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ซึ่งน้องๆ อาสาสมัครกว่า 40 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่าง วันที่ 15-25 ธันวาคม 2559

โดยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย สุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารห้องสมุด ให้กับ โรงเรียนบ้านแม่เบิน ตำบลเมืองมาย  อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง  โดยมี ชนินทร์  บุญมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เป็นผู้รับมอบอาคารห้องสมุด โดยคณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากน้องๆ โรงเรียนบ้านแม่เบิน อีกทั้งพิธีส่งมอบยังได้รับความสนใจ และความยินดีใจ จากชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นอีกด้วย

GALLERY