ประวัติ : นักศึกษา

DSC00963

ชื่อ นางสาวภควรรณ มีศิริ (แนน)


การศึกษา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ปีการศึกษาที่ได้รับทุน

นักศึกษาทุนโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” รุ่นที่ 7 สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557


ปัจจุบัน

กำลังศึกษาอยู่เทอมสุดท้าย


คติประจำใจ

เชื่อในตนเอง เชื่อว่าทำได้ สิ่งนั้นจะประสบผลสำเร็จ


ความรู้สึกที่ได้เป็นนักศึกษาทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

ตลอด 3 ปีที่ได้รับอากาสจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ หนูได้รับสิ่งดีๆ และโอกาสต่างๆ มากมาย เช่น การเยี่ยมชมโรงงานอายิโนะโมะโต๊ะ  การฝึกงานที่โรงงานกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ และค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำและเตรียมความพร้อมก่อนวัยทำงาน เป็นต้น ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การพัฒนาศักยภาพของตนเอง และได้รู้จักเพื่อนใหม่ด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังได้รับการดูแล ความใส่ใจจากพี่ๆ มูลนิธิฯ อย่างสม่ำเสมอ ทำให้หนูรู้สึกว่าคำว่า “ให้” ไม่ใช่เพียงจำนวนเงิน หรือสิ่งของเท่านั้น แต่ที่นี่การให้ คือ การมอบใจ มอบความหวังดี มอบโอกาส มอบความตั้งใจที่จะให้สิ่งดีๆ กับตัวเราและนักศึกษาทุนฯ ทุกคน ซึ่งทำให้หนูรู้สึกว่าเราคือครอบครัวเดียวกัน “ครอบครัวอายิโนะโมะโต๊ะ” ค่ะ

การได้รับทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะนี้ทำให้หนูสามารถแบ่งเบาภาระของคุณพ่อ-คุณแม่ได้เยอะมากเลยค่ะ เพราะทุนฯ นี้สามารถครอบคลุมค่าเทอมตลอดจนจบการศึกษาปริญญาตรี อีกทั้งหนูสามารถลดชั่วโมงการทำงานพิเศษ ทำให้มีเวลาในการเรียนได้อย่างเต็มที่ และมีเวลาในการดูแลและสอนหนังสือน้องเพิ่มมากขึ้นค่ะ


อยากบอกอะไรกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และน้องๆ ทุนรุ่นต่อไป

ณ โอกาสนี้หนูขอกราบขอบพระคุณมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะที่ได้มอบโอกาสทางการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ แก่นักศึกษาทุนฯ ทุกคน และขอขอบพระคุณพี่ๆ มูลนิธิฯ ทุกท่านที่คอยดูแล ให้คำปรึกษาต่างๆ ตลอดมาด้วยค่ะ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน พี่ๆ และเพื่อนๆ ทุกคนที่ทำให้รู้จักการให้ที่แท้จริงและได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

สำหรับน้องๆทุนที่ได้รับทุนการศึกษาแล้ว พี่ก็อยากให้เราตั้งใจเรียน ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ ให้มากที่สุด และที่สำคัญน้องๆ ควรนึกถึงพ่อ-แม่ ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดให้มากๆ นอกจากนี้พี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ทุกคนในการเรียน และสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้ประสบผลสำเร็จทุกคนนะคะ สู้ๆ!! นอกจากนี้พี่ขอให้น้องปี 1 ที่สมัครทุนการศึกษานี้ได้รับการพิจารณาเป็นนักศึกษาทุนฯ ตามที่ตั้งใจนะคะ


 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”10″ gal_title=”help-stu-06″]