ประวัติ : นักศึกษา

DSC04310

ชื่อ นางสาวมยุรา บุตรภักดี (ฟิล์ม)


การศึกษา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ปีการศึกษาที่ได้รับทุน

นักศึกษาทุนโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” รุ่นที่ 6 สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557


ปัจจุบัน

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี


คติประจำใจ

สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว  สิ่งนั้นดีเสมอ


ความรู้สึกที่ได้เป็นนักศึกษาทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

ดิฉันเชื่อได้ว่าเด็กทุนฯทุกคนคงมีความรู้สึกเหมือนกันคือรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากๆ ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ   ซึ่งนอกจากจะได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาแล้ว  ดิฉันยังได้รับความรู้สึกดีๆและมิตรภาพระหว่างพี่ๆและเพื่อนๆในมูลนิธิอีกด้วย ดิฉันรู้สึกผูกพันกับทางมูลนิธิและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ตนเองได้เป็นนักศึกษาทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะค่ะ

เคยได้ยินมาว่าการศึกษาคือการลงทุน ซึ่งสำหรับคนที่มีต้นทุนน้อยอย่างดิฉันแล้ว  การที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะถือเป็นต้นทุนที่สำคัญของชีวิตในด้านการศึกษา ทุนที่ได้รับจากมูลนิธิสามารถแบ่งเบาภาระทางบ้าน ช่วยให้ดิฉันเรียนจบระดับปริญญาตรี  และมอบโอกาสในด้านการฝึกงานที่ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานอีกด้วย  อีกทั้งพี่ๆในมูลนิธิมักจะคอยแนะนำ ให้คำปรึกษา และคอยสนับสนุนดูแลดิฉันเสมอมา ทำให้ดิฉันผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาต่างๆ  อาจกล่าวได้ว่ามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะได้ให้โอกาสดิฉันได้พัฒนาตนเอง  ทั้งด้านการศึกษาและการใช้ชีวิต  ซึ่งนอกจากจะเกิดประโยชน์กับตัวดิฉันเองแล้ว ยังจะเกิดประโยชน์กับครอบครัวและประเทศชาติในอนาคตได้


อยากบอกอะไรกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และน้องๆ ทุนรุ่นต่อไป

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะเป็นเหมือนผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของใครหลายๆคน  รวมถึงตัวดิฉันเองด้วย ดิฉันขอขอบพระคุณทางมูลนิธิที่คอยสนับสนุนและให้โอกาสดิฉันมาตลอด 4 ปี ทุกสิ่งที่ทางมูลนิธิได้ให้มานั้นล้วนก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวดิฉันและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในอนาคตดิฉันคิดว่าตนเองและเพื่อนๆทุกคนในมูลนิธิจะสามารถทำคุณประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคมต่อไปได้ นั่นหมายความว่าการให้ในครั้งนี้ของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะจะเป็นบ่อเกิดของการให้อย่างเป็นลูกโซ่ต่อๆไป  สำหรับน้องๆทุนรุ่นต่อไป ดิฉันอยากให้น้องๆคิดว่า การที่เราได้รับทุนจากทางมูลนิธิถือเป็นโอกาสที่ดีของชีวิต ที่จะช่วยให้เราเข้าใกล้ความสำเร็จได้มากขึ้น ขอให้น้องๆ นำทุนที่ได้ไปใช้อย่างคุ้มค่าและใช้ในทางที่ถูกต้อง ตั้งใจเล่าเรียนรวมถึงรู้จักการแบ่งเวลาให้เหมาะสมทั้งการเรียนและทำกิจกรรมค่ะ


 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”259″ gal_title=”help-stu-10″]