โครงการ : “ทุนส่งน้องเรียนจบ”

โครงการ

“ทุนส่งน้องเรียนจบ”


สถานที่

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ


วันที่

วันที่ มีนาคม 2566


มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ นิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.)

และระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลตามสาขาที่กำหนด เข้าร่วมโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 17

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dropbox.com/sh/jstr0d8p37wrsti/AAAen1yor3Woocx4wIJAPtuxa?dl=0

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

Facebook Fanpage: Help Student to Graduate Scholarship โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ หรือ Ajinomoto Foundation Thailand มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย

คำค้น

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ, ทุนส่งน้องเรียนจบ, ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ, ทุนการศึกษา