โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

Pic-left-2017-2

 

โรงเรียนบ้านนา

โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2558
โรงเรียน บ้านนา อ.นาน้อย  จ.น่าน
ระดับชั้น : อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวนนักเรียน : 247 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 22 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน   เขต 1
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่มีโรงอาหาร ใช้อาคารอเนกประสงค์ของชุมชน
วันที่ส่งมอบ : 20 ธันวาคม 2559

โรงเรียนบ้านนา อ.นาน้อย  จ.น่าน เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหารให้น้องๆ นั่งรับประทาน แต่ใช้อาคารอเนกประสงค์ของชุมชนเป็นสถานที่ในการรับประทานอาหาร มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2558 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นำทีมมอบโดย นายอิโตมิ วะตะนะเบะ กรรมการและเหรัญญิก และ นายสุชาติ นาคเสวก กรรมการ เลขาธิการและรองเหรัญญิก ให้เกียรติรับมอบโดย นายชูเกียรติ   ด่านธนะทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ

 

Pic-befor-after-2

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”290″ gal_title=”ajinomoto-for-thais-2016-02″]