โครงการ : “พัฒนาคุณภาพชีวิตครูอาสา”

โครงการ

โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตครูอาสา” อำเภออมก๋อย


สถานที่

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านอูแจะ
หมู่ที่ 6 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
สูงจากระดับน้ำทะเล 1,091 เมตร ห่างจากกศน.อมก๋อย 53 กิโลเมตร


จำนวนนักเรียน/ครูอาสา

59 คน/2 คน


ก่อสร้างที่พักครู

บ้านพักครู 1 หลัง ขนาด 4 X 6 เมตร เพื่อสร้างบ้านพักครู แยกออกจากอาคารเรียน ทำให้สามารถใช้พื้นที่ในการเรียนได้เต็มที่

งบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

48,000 บาท

รายละเอียด

มูลนิธิฯ นำโดย ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน, พิเชียร คูสมิทธิ์ และสุชาติ นาคเสวก และมจธ.นำโดย ดร. สุเมธ ท่านเจริญ ร่วมมอบทุนสนับสนุนโครงการฯแก่ เจริญ ธรรมบัณฑิต ผู้อำนวยการศูนย์กศน. อำเภออมก๋อย และแสงอรุณ อุทัยผล ครูอาสา เป็นตัวแทนรับมอบฯ ณ อาคารศรีอยุธยา เมื่อ 17 เมษายน 2557

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในการจัดทำโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตครู” และมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักครู เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ซึ่งการก่อสร้างได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มูลนิธิฯ นำทีมโดย สุรเดช เธียไพรัตน์ ผู้แทนกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และกรรมการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทีมงานมูลนิธิฯ และ ผ่องศรี กติกาโชคสกุล ผู้แทนจาก มจธ. เดินทางไปส่งมอบอาคารบ้านพักครู ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยแห้ง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งมอบบ้านพักครูจำนวน 11 แห่ง มูลค่ารวม 600,000 บาท รับมอบอาคารโดย เจริญ ธรรมบัณฑิต ผู้อำนวยการกศน. อมก๋อย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 พิธีส่งมอบเป็นไปอย่างเรียบง่าย อบอุ่นและประทับใจในการต้อนรับของครู นักเรียนและชาวบ้านในชุมชน

 

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”126″ gal_title=”teacher2″]