โครงการ :จากใจถึงใจสู้ภัยหนาว

Cover_Winter Coat Donation+OBECin Loei Province

โครงการ

จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว

สถานที่

อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ไฮไลท์

มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับผู้ประสบภัยหนาว ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย นายวรงค์ ประยูรพงศ์ กรรมการ เลขาธิการและรองเหรัญญิก มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ร่วมมอบผ้าห่ม จำนวน 1,000 ผืน รวมมูลค่า 250,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ภายในงาน ยังได้รับเกียรติจาก นายชัยวัฒน์   ชื่นโกสุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมเป็นประธานเปิดงานในพิธีนี้ด้วย

GALLERY