โครงการ :จากใจถึงใจสู้ภัยหนาว

โครงการ

จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว

สถานที่

พื้นที่ประสบภัยหนาวใน อำเภอแม่ริม อำเภอนาน้อย และ อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน


ไฮไลท์

มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับผู้ประสบภัยหนาว ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาน่าน เขต 1 สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 1,523 ผืน รวมมูลค่ากว่า 380,750 บาท ให้แก่ นักเรียนใน อำเภอแม่ริม อำเภอนาน้อย และ อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน นำทีมมอบโดย นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมคณะ และได้รับเกียรติจาก นายรักชาติ เมฆตะวันฉาย ผู้จัดการฝ่ายขายภาคเหนือ A บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมอบผ้าห่มให้กับเด็กนักเรียนในครั้งนี้ด้วย

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”120″ gal_title=”winter-coat2013-03″]