โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน

 

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 4 ประจำปี 2556
โรงเรียน : เมืองไพรวิทยาคาร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 205 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 22 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
สภาพโรงอาหารเดิม : ชำรุดทรุดโทรม และไม่เพียงพอต่อนักเรียน
วันที่ส่งมอบ : 4 พฤศจิกายน 2557

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหาร แต่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม และไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ประจำปี 2556 ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 นำทีมมอบโดย นายเทะสึยะ นะคะโนะ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ

Pic-befor-after2013-06

GALLERY[Best_Wordpress_Gallery id=”91″ gal_title=”50year50school-2013-06″]