โครงการ : “ASEAN SCHOLARSHIP”

โครงการ

“ASEAN SCHOLARSHIP”


สถานที่

บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด  สำนักงานใหญ่ อาคารศรีอยุธยา ชั้น 18


วันที่

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566


มูลนิธิฯ ได้พิจารณาคัดเลือกในรอบแรกจากเอกสารที่ส่งมา และได้รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารอบสัมภาษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ผู้ที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จะต้องรายงานตัวเพื่อการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ โทร 081-4541559 (คุณภวันนี) ** ภายใน 20 มีนาคม 2566 ** (หากไม่รายงานตัวภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์) โดยผู้ที่รายงานตัวทางโทรศัพท์แล้ว จะต้องมาลงทะเบียนอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาสอบสัมภาษณ์

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

วันสอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

เวลา : 13.00 – 15.00  น.

สถานที่ : บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด  สำนักงานใหญ่ อาคารศรีอยุธยา ชั้น 18

ห้องประชุม : 18-02, 18-04

การแต่งกาย : แต่งกายชุดนักศึกษา หรือ ชุดสุภาพเรียบร้อย

การสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย :

  1. บัตรประชาชน (สำหรับแลกบัตรขึ้นอาคาร)

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: [email protected]

Facebook: Ajinomoto Foundation Thailand

โทรศัพท์: 081-4541559 (คุณภวันนี)