โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 1

สถานที่

โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์
จ.สกลนคร

สิ่งก่อสร้าง

อาคารเรียนถาวรแบบสปช. 102 ขนาด 3

ก่อสร้างโดย

นิสิตชมรมค่ายอาสาพัฒนา

น้องๆ นิสิตชมรมค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร เพื่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบสปช. 102 ขนาด 3 ห้องเรียน ซึ่งได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้างจาก โครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” จำนวน 800,000 บาท โดยชมรมนี้ได้จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาเช่นนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 47 แล้ว ในครั้งนี้มีน้องๆ ชาวค่ายกว่า 80 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่างวันที่ 16 – 30 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา

พิธีส่งมอบอาคาร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 โดย นางปิยวรรณ อยู่นคร ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิฯ (ขณะนั้น) เดินทางไปส่งมอบอาคารให้กับตัวแทนจากโรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู บรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยอบอุ่น ความสุขและความอิ่มเอมใจของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชนที่มาร่วมพิธีในวันนั้นเป็นอย่างมาก

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”20″ gal_title=”StudentV.Camp-2012-06″]