โครงการ : ASEAN SCHOLARSHIP

 

IMG_7727

นายกิตติคุณ เฮียงราช

Approval Certificate

มร.ยูทากะ คูนิโมะโตะ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมพิธีมอบทุนบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการ “Ajinomoto Scholarship for ASEAN International Students” ประจำปีการศึกษา 2555 แก่ นายกิตติคุณ เฮียงราช บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษาทุนรุ่นที่ 3 ผู้ได้รับคัดเลือกรับทุนศึกษาต่อ ณ บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยทุนในโครงการนี้เป็นทุนให้เปล่าสำหรับการเป็นนักศึกษาวิจัยและศึกษาในระดับปริญญาโท มูลค่ากว่า 6 ล้านเยน ต่อปี ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย และมูลนิธิทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศญี่ปุ่น

พิธีมอบทุนจัดขึ้น เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ณ อาคารศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ