โครงการ :จากใจถึงใจสู้ภัยหนาว

Main picture_FY2010_winter-coat-2009-2011-04

โครงการ

จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว

สถานที่

พื้นที่ประสบภัยหนาว ชุมชนบ้านห้วยอีค่าง อ.แม่วาง ชาวบ้าน 8 ชุมชนใน อ.จอมทอง และ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่


ไฮไลท์

มอบผ้าห่ม และเสื้อกันหนาว ให้กับผู้ประสบภัยหนาว ร่วมกับ อาสาสมัคร

ในชุมชนบ้านห้วยอีค่าง และการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน


วันที่ 27 ธันวาคม 2553 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับอาสาสมัครชาวชุมชนบ้านห้วยอีค่าง มอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาวให้กับชุมชนบ้านห้วยอีค่าง อ.แม่วาง และอีก 8 ชุมชนอื่นๆ ใน อ.แม่วาง อ.จอมทอง และ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ซึ่งชุมชนเหล่านี้อยู่บนภูเขาสูง มีสภาพอากาศหนาวเย็น และขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครผู้ใจบุญ จาก บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด หลายท่าน ร่วมเดินทางไปมอบเครื่องกันหนาวและจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน อาทิ การสร้างห้องสมุดบ้านดิน จัดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนในชุมชน รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ เป็นภาพบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น และประทับใจทั้งอาสาสมัครและชาวบ้านในชุมชน

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”226″ gal_title=”winter-coat2009-2011-04″]