โครงการ : ทุนส่งน้องเรียนจบ

พิธีมอบทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2554

สถานที่ อาคารศรีอยุธยา ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
วันที่ 26 มีนาคม 2554

รายละเอียด

พิธีมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2554 จัดขึ้น ณ อาคารศรีอยุธยา สถานที่ตั้งบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ การมอบทุนครั้งนี้ถือเป็นการมอบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 มีนักศึกษาที่ได้รับทุนจำนวน 40 คน จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท โดยพิธีมอบทุนจัดขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2554 นำทีมมอบทุนโดย มิสเตอร์       ยูทากะ คูนิโมะโตะ รองประธานมูลนิธิฯ ในขณะนั้น ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบทุนให้กับน้องนิสิตนักศึกษา นอกจากนั้นแล้วน้องๆ ยังได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานหนองแค เพื่อเป็นการเรียนรู้และรู้จักกับอายิโนะโมะโต๊ะมากขึ้นด้วย

GALLERY 2010


[Best_Wordpress_Gallery id=”161″ gal_title=”help-stu2010″]

GALLERY 2009


[Best_Wordpress_Gallery id=”162″ gal_title=”help-stu2009″]

GALLERY 2006


[Best_Wordpress_Gallery id=”163″ gal_title=”help-stu2006″]

GALLERY 2005


[Best_Wordpress_Gallery id=”164″ gal_title=”help-stu2005″]

GALLERY 2004


[Best_Wordpress_Gallery id=”165″ gal_title=”help-stu2004″]