DIMG_8804
winter-1
winter-2
winter-3
winter-5
winter-6
winter-7
winter-8

โครงการ : จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว

 


โครงการ”จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว” เป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิฯ ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในแต่ละปีเราได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินกิจกรรมนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความหนาวและความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ โดยการมอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาวให้กับเด็กๆและชาวบ้านในชุมชน

สำหรับโครงการนี้ เป็นโครงการที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มาก แต่ความช่วยเหลือที่มูลนิธิฯนำไปมอบให้นั้น มีค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับคนในชุมชน และมูลนิธิฯ จะยังคงสานต่อกิจกรรมนี้เพื่อผู้คนที่ได้รับความเดือดร้อนและอยู่ห่างไกลให้ได้รับโอกาสนี้ต่อไป

 • “จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว” มอบผ้าห่มร่วมกับ
  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย นายวรงค์ ประยูรพงศ์ กรรมการ เลขาธิการและรองเหรัญญิก มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ...

  เพิ่มเติม

 • “จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว” มอบผ้าห่มร่วมกับ
  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

  • เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย มร.อิโตมิ วะตะนะเบะ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ พร้อมด้วย...

  เพิ่มเติม

 • “จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว” มอบผ้าห่มร่วมกับ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

  • เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย มร.อิโตมิ วะตะนะเบะ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ...

  เพิ่มเติม

 • “จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว” มอบผ้าห่มร่วมกับ
  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

  • เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย นายสุชาติ นาคเสวก กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ...

  เพิ่มเติม

 • “จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว” มอบผ้าห่มร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

  • วันที่ 17-19 ธันวาคม 2558 มูลนิธิฯ นำโดย มร.อิโตมิ วะตะนะเบะ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิฯ และ คุณสุชาติ นาคเสวก กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิฯ พร้อมคณะ ได้ร่วมกับรายการ “สถานีประชาชน” ...

  เพิ่มเติม

 • “จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว” มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับผู้ประสบภัยหนาว ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ

  • วันที่ 21-22 ธันวาคม 2558 มูลนิธิฯ นำโดย มร.อิโตมิ วะตะนะเบะ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ พร้อมคณะ ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ...

  เพิ่มเติม

 • “จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว” มอบผ้าห่มร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับรายการ "สถานีประชาชน" ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ...

  เพิ่มเติม

 • “จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว” มอบผ้าห่มและ
  เสื้อกันหนาวร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการ
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ...

  เพิ่มเติม

 • “จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว” มอบผ้าห่มและ
  เสื้อกันหนาวร่วมกับ สพป.น่าน เขต 1

  • วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...

  เพิ่มเติม

 • "จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว" มอบผ้าห่มร่วมกับ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 มอบผ้าห่มจำนวน 6,000 ผืน....

  เพิ่มเติม

 • "จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว" มอบผ้าห่มร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

  • วันที่ 3 ธันวาคม 2557 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย
   นายพิเชียร คูสมิทธิ์ ...

  เพิ่มเติม

 • "จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว" มอบผ้าห่มและ
  เสื้อกันหนาวร่วมกับ สพป.กาญจนบุรี เขต 3

  • วันที่ 16-17 ธันวาคม 2557 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย นายสุชาติ นาคเสวก ....

  เพิ่มเติม

 • "จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว" มอบผ้าห่มและ
  เสื้อกันหนาวร่วมกับ สพป.น่าน เขต 1

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เดินหน้าโครงการ "จากใจถึงใจ
   สู้ภัยหนาว" ...

  เพิ่มเติม

 • “จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว” มอบผ้าห่มร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

  • อากาศหนาวเย็นได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายปีของทุกปี ทำให้ประชากรที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล...

  เพิ่มเติม

 • “จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว” มอบผ้าห่มร่วมกับ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

  • วันที่ 11-14 ธันวาคม 2555 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 5 ...

  เพิ่มเติม

 • “จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว” มอบผ้าห่มและ
  เสื้อกันหนาวร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการ
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

  • วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2555 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา....

  เพิ่มเติม

 • “จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว” มอบเสื้อกันหนาว
  ร่วมกับ สพป.ลำพูน เขต 1

  • วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2555 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
   ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ...

  เพิ่มเติม

 • “จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว” มอบเสื้อกันหนาว
  ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

  • Coming Soon

  เพิ่มเติม

 • “จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว” มอบเสื้อกันหนาว
  ร่วมกับ สพป.ขอนแก่น เขต 4

  • วันที่ 12 มกราคม 2553 นายสนธิ อำไพจิตต์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ...

  เพิ่มเติม

 • “จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว” มอบเสื้อกันหนาว
  ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

  • วันที่ 27 ธันวาคม 2553 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับอาสาสมัครชาวชุมชนบ้านห้วยอีค่าง ...

  เพิ่มเติม

 • “จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว” มอบเสื้อกันหนาว
  ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน

  • Coming Soon

  เพิ่มเติม