Volunteer-1
Volunteer-2
Volunteer-3
Volunteer-4
Volunteer-5
Volunteer-6
Volunteer-7
Volunteer-8

โครงการ : อายิ อาสา

 

 

Aji_ok_logo Modified-Final

โครงการ “อายิ…อาสา”


โครงการ “อายิ…อาสา” เป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ที่ริเริ่มขึ้นเพื่อให้พนักงานในองค์กร ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและตอบแทนสังคม เป็นผู้ที่มีจิตอาสา และรู้จักเป็นผู้ให้ โดยการเปิดรับอาสาสมัครที่อยากร่วมที่จะร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมร่วมกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เริ่มต้นโครงการจากการพาพนักงานอาสา เข้าไปช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย และมีการขยายรูปแบบกิจกรรมให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้สามารถเข้าถึง และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือขาดแคลนในด้านต่างๆ ได้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่นักเรียน โรงเรียน และชุมชน ที่มีความต้องการความช่วยเหลือ กิจกรรมดังกล่าวที่จัดขี้น เช่น การทำอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กๆ การจัดกิจกรรมนันทนาการ การจัดการแข่งขันกีฬา การให้ความรู้ในด้านต่างๆ เป็นต้น

 

 • “อายิ...อาสาน้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ”
  ครั้งที่ 1/2559

  • กิจกรรม “อายิ…อาสา น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี...

  เพิ่มเติม

 • “อายิ...อาสาน้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ”
  ครั้งที่ 2/2559

  • กิจกรรม “อายิ…อาสา น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านคลอง 22 อ.องครักษ์ จ.นครนายก...

  เพิ่มเติม

 • “อายิ...อาสาน้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ”
  ครั้งที่ 3/2559

  • กิจกรรม “อายิ…อาสา น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์) ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง ....

  เพิ่มเติม

 • “อายิ...อาสาน้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ”
  ครั้งที่ 4/2559

  • กิจกรรม “อายิ…อาสา น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี...

  เพิ่มเติม

 • “อายิ...อาสาน้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ”
  ครั้งที่ 8

  • เริ่มต้นกิจกรรม “อายิ...อาสา น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ขึ้น ณ โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี...

  เพิ่มเติม

 • “อายิ...อาสาน้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ”
  ครั้งที่ 9

  • จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 กับกิจกรรม “อายิ…อาสา น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” ประจำปี 2558 ที่พี่ๆ อาสาสมัครจากบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) ทั้งจาก...

  เพิ่มเติม

 • “อายิ...อาสาน้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ”
  ครั้งที่ 10

  • กิจกรรม “อายิ…อาสา น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดคอกช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี...

  เพิ่มเติม

 • “อายิ..อาสา น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ”
  ครั้งที่ 7

  • กิจกรรม “อายิ...อาสา น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” ประจำปี 2557 ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมครั้งที่ 7 ของโครงการ “อายิ...อาสา น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” ที่พี่ๆ อาสาสมัครจาก ...

  เพิ่มเติม

 • “อายิ..อาสา น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ”
  ครั้งที่ 1

  • “อายิ...อาสา น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” กิจกรรมดีๆ ที่ชาวอายิโนะโมะโต๊ะ ได้แสดงออกถึงจิตอาสาต่อสังคมไทย สานต่อโครงการทำดีเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง...

  เพิ่มเติม

 • “อายิ..อาสา น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ”
  ครั้งที่ 2

  • วันที่ 9 สิงหาคม 2556 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำเพื่อนพนักงานอาสาสมัครจาก บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานพระประแดง ศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรม...

  เพิ่มเติม

 • “อายิ..อาสา น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ”
  ครั้งที่ 3

  • วันที่ 6 กันยายน 2556 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำเพื่อนพนักงานอาสาสมัครจาก บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ โรงงานพระประแดง...

  เพิ่มเติม

 • “อายิ..อาสา น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ”
  ครั้งที่ 4

  • กิจกรรม “อายิ...อาสา น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” ครั้งที่ 4 จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 โดยมีอาสาสมัคร...

  เพิ่มเติม

 • “อายิ..อาสา น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ”
  ครั้งที่ 5

  • กิจกรรม “อายิ...อาสา น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” ครั้งที่ 5 พี่ๆ อาสาสมัครจาก บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงเรียนหนองแค จังหวัดสระบุรี...

  เพิ่มเติม

 • “อายิ..อาสา น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ”
  ครั้งที่ 6

  • กิจกรรม “อายิ...อาสา น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” ครั้งที่ 6 ในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2557 เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ...

  เพิ่มเติม

 • อายิ...อาสา
  ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม

  • กิจกรรม “อายิ...อาสา ฟื้นฟู้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมในปี 2553 โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2553...

  เพิ่มเติม

 • อายิ...อาสา ท้าทำดี
  ปี 2

  • กิจกรรม “อายิ…อาสา ท้าทำดี” ปี 2 ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่า “อายิซ่าส์…โอ้ ศาลาใหม่” เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ วัดเรือแข่งและวัดบางระกำ...

  เพิ่มเติม

 • อายิ...อาสา ท้าทำดี
  ปี 3

  • กิจกรรม “อายิ....อาสา ท้าทำดี” ปี 3 กับภารกิจพิเศษ “พิชิตความดี...ที่กรุงเก่า” เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555 ณ วัดบางระกำ และ วัดบันได จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกิจกรรมในครั้งนี้...

  เพิ่มเติม

 • “อายิ..อาสา

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันอาสาทำความดีร่วมกับค่ายอาสาพัฒนาชนบทเชียงราย...

  เพิ่มเติม